Pædagogisk Konsulent

Alice Kjær

Pædagogisk Konsulent

Gennem mine mange års arbejde inden for det pædagogiske felt har jeg altid været optaget af børns sansende, kropslige, sproglige og skabende handlinger som udtryk for deres måde at lære og forstå verden på.

Jeg har de sidste 10 år via bøger, artikler og foredrag formidlet viden om pædagogisk praksis.

Foredrag, pædagogiske dage, kurser, workshops

Jeg giver oplæg og formidler viden om førskolebørn i emner som:

  • Fordybelse
  • Æstetisk læring
  • Kreativitet
  • Læringsmiljøer
  • Tematiseret sprogarbejde
  • Projektarbejde
  • Dokumentation og synliggørelse af den pædagogiske praksis

På denne hjemmeside kan du se mere om mit arbejde.

Alice Kjær

Projektarbejde med børn i daginstitutionen - fra fascination til fordybelse

Bogen handler om de muligheder, som projektarbejdet kan tilføre det pædagogiske arbejde. Den beskriver konkrete eksempler på, hvordan mindre børn gennem undersøgelser, skabende arbejde, dialoger og eksperimenter kan gå på opdagelsesrejse i et tema. Målet er, at børnene gennem fordybelse får en dybere viden og indsigt i noget, der optager dem.

Æstetisk praksis med 1-6 årige (Bog på vej i 2013)

Denne bog handler om, hvordan børns æstetiske erfaringer kan iagttages, og hvordan æstetiske læreprocesser kan have en grundlæggende betydning for 1-6 årige børns generelle udvikling, identitetsskabelse og sociale relationer. Bogen giver et teoretisk grundlag og en lang række eksempler på, hvordan en æstetisk og sanselig praksis kan forstås i arbejdet med små børn, og hvordan den kan være forbundet med livstemaer hos børn som f.eks. at skabe relationer, at skabe mening i fællesskaber, at være fordybet etc. Endelig kommer bogen ind på, hvordan man kan tilrettelægge æstetiske rammer og aktiviteter i daginstitutionen. Bogen skrives i samarbejde med Sven-Erik Holgersen, Ph.d. på DPU, Institut for Curriculum Forskning. Bogen udkommer i 2013 på forlaget Frydenlund.

”Projektarbejde - et bud på en innovativ praksis”, i tidsskriftet VERA nr.55 juni 2011. Læs artiklen her.

”Leg og læring på børns betingelser”, Interview til personalebladet ”Tæt på”. Familie Beskæftigelses forvaltningens personaleblad i Aalborg kommune nr.2 2011. Læs artiklen her.

”Kreativitet i daginstitutionen”, Aarhus pædagoger, Aarhus BUPL Nr. 1, april 2011. Læs artiklen her.

”Projektarbejde med fokus på børns kreative udtryk”, Pædagogisk Tidsskriftet ”0-14 år”, udgivet af Pædagogisk Forum. Nr.1 -20 årgang marts 2011. Læs artiklen her.

”Projektarbejde med børn i daginstitutionen”, interview til lokalbladet BUPL Nordjylland juni 2010. Læs artiklen her.

Alice Kjær, cand. pæd.

Jeg er pædagog, forfatter og cand. pæd. i generel pædagogik fra DPU - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus 2009. I mit speciale skrev jeg om, hvordan børns fascinationer i skabende æstetisk praksis kan danne udgangspunkt for udvikling og læring. Specialet blev en foreløbig kulmination af flere års undersøgelse af, hvordan man kan bruge børns nysgerrighed som udgangspunkt for fordybelse og som drivkraft til læring.

Siden har jeg skrevet flere bøger og artikler:

I 2010 skrev jeg bogen ”Projektarbejde med børn i daginstitutionen – fra fascination til fordybelse” på forlaget Dafolo.

For øjeblikket er jeg i gang med at skrive bogen ”Æstetisk praksis med 1-6 årige” i samarbejde med Sven-Erik Holgersen, Ph.d. på DPU, Institut for Curriculum Forskning. Bogen udkommer i 2013 på forlaget Frydenlund.

Til daglig arbejder jeg i børnehuset Tiziana i Aalborg, som jeg også har været med i etableringen af. Her er den pædagogiske profil inspireret af den Norditalienske Reggio Emilia-filosofi. Omdrejningspunkter i denne filosofi er barnesyn, indretning af læringsrum, projektarbejde, fordybelse børns læring og pædagogisk dokumentation.

Alice Kjær - profilbilled

Kontakt

Du er altid velkommen til at skrive til mig eller ringe for en uforpligtende snak.

Yderlig information:

Alice Kjær, Cand. pæd. i pædagogik
Pædagog og forfatter

Ingridsvej 6
9000 Aalborg

Mobil: +45 2546 6504

email:finalis@stofanet.dk
web:
YouTube:www.youtube.com

Keywords